I grund och botten är Questionbooks, eller på svenska så kallade frågeböcker en serie böcker som svarar på hundra frågor om ett specifikt ämne och ges ut av bokförlaget Langenskiöld. Till bokserien hör bland annat böckerna “Vad är konst?” av Ernst Billgren och “Vad är musik?” av Pontus de Wolfe och Salem Al Fakir. Även Katerina Janoush har skrivit en bok till Vad är – serien som heter “Vad är sex och hundra andra jätteviktiga frågor”. Målet med Vad är – serien är att ge perspektiv på breda abstrakta ämnen.

Tack och lov finns nu också Questionbooks.se som är tänkt att fungera som en utmärkt hemsida för dig som är girig på kunskaper och vill få perspektiv på abstrakta ämnen eller rentav veta så mycket som möjligt om något. Det kan vara något du länge grunnat på eller något du precis slagits av att du vill veta mer om. Allt ifrån böcker, filmer, kändisar eller övrig kultur till politik, ekonomi eller varför inte mat. På Questionbooks.se kan du i sökfältet skriva in ordet på det du vill veta mer om och få svaret serverat på ett utförligt, tydligt och inte minst nyanserat sätt.

Det är inte meningen att kunskap ska vara svårtillgänglig. Då kan den ju aldrig komma i närheten av den nytta kunskap kan användas för. Att ha så mycket kunskap som möjligt samlat på en och samma sida och åtkomlig genom en enkel sökning kan ses som ett sätt att hjälpa kunskapen på traven att nå ut till alla som vill ha den.