Vad är Madame Bovary?

Madame Bovary är titeln på en roman från 1857 skriven av Gustave Flaubert (1821 – 1880). Romanen skildrar den romantiska läkarfrun Emma Bovary och spänningen mellan hennes drömmar och den trista verkligheten. Verket hör till Flauberts mest kända och mest inflytelserika. Flaubert sägs att med Madame Bovary ha velat åstadkomma en bok som enbart lever i kraft av sin stil snarare än sin handling. Därför är graden av perfektion beträffande de utförliga detaljskildringarna och ordvalen hög. Men knappast går handlingen i Madame Bovary omärkt förbi, varken nu eller under sin tid. Romanen räknas till realismens litteratur.

Till handlingen hör att Emma Bovary försummar sin enda dotter och ägnar större delen av sin tid att läsa romaner. Hon vantrivs i livet som gift med den småtriste läkaren Charles Bovary och är i behov av ett liv mer likt det i romanerna. På en bal hos adelsfamiljen La Vaubyessards som paret Bovary är bjudna till lever Emma upp och livet blir lite mer likt hennes drömmar. Hon dansar och dricker champagne och anstränger sig att hålla sig vaken för att “förlänga illusionen av lyx”. Men det roliga tar slut och Emma befinner sig strax i sitt liv av tristess igen. Hon skaffar sig så småningom älskare att leva ut sina fantasier med. Först Rodolphe och därefter León. För båda blir Emmas omättliga behov av kärlek och dyrkan besvärande. Emma börjar förskingra pengar och skuldsätter sig.

Romanen slutar med att Emma begår självmord genom att förgifta sig med arsenik. Döden hon går mot skildras som långdragen och plågsam. Romanen ansågs på sin tid högst kontroversiell i och med Emma Bovarys omoraliska handlingar tillsammans med frånvaron av uttalade moraliska värderanden om dem från berättarens sida. Flaubert ställdes inför rättegång och blev åtalad för att ha kränkt de religiösa värdena och sårat den allmänna moralen. Idag ses romanen som en av de mest inflytelserika som någonsin skrivits.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *