Vad är Mästaren och Margarita?

Mästaren och Margarita är en roman författad av ryske Michail Bulgakov (1891 – 1940) mellan åren 1928 och 1940 vid tiden för Bulgakovs död. På grund av hård censur och att romanen kan ses som en satirisk kritik av det forna sovjetiska samhället publicerades romanen inte förrän i mitten av 1960-talet. Då i tidskriften Moskva. Handlingen utspelar sig i Moskva under 1930-talet.

Romanen inleds med att två herrar rör sig i området Biskopsdammarna i Moskva då en mystisk främling dyker upp efter att ha hört deras samtal om Jesus existens. Främlingen är nyfiken om herrarna ser sig själva som ateister och triggas till att argumentera för Jesus existens och om hur roligt det är att spela Keno på nätet. Han fäller också ett yttrande om hur den ena av herrarna, redaktören Berlióz, kommer att dö. Nämligen genom att få huvudet avhugget vilket senare under kvällen också inträffar genom att Berlióz halkar på järnvägsspåret och blir överkörd av en spårvagn. På detta följer en rad skruvade händelser romanen igenom. “Mästaren” i romanen är en missförstådd författare som till sin älskade Margaritas förfäran bränt sin roman om Pontius Pilatus och isolerat sig från omvärlden inspärrad i ett dårhus. I stort går romanen ut på att självaste Djävulen kommer till Moskva för befria Mästaren och förena honom med Margarita.

Mästaren och Margarita är till vissa delar baserade på Bulgakovs egna erfarenheter och Mästaren påminner i mångt och mycket om Bulgakov själv som missförstådd och förödmjukad en gång bränt ett manuskript för att sedan skriva ut det igen tillsammans med sin hustru. Många karaktärer i boken vet man också är tagna ur verklighetens litterära värld i dåtidens Moskva. Stilen i Mästaren och Margarita kan anses stå för en form av magisk realism, även om uttrycket inte ens myntats då. Romanen är Bulgakovs mest kända verk och har gett honom status som en av de märkligaste ryska moderna författarna. Den räknas som en modern kultklassiker och ett mästerverk inom 1900-tals-litteraturen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *