Vad är Utvandrarna?

Utvandrarna är den första boken i Wilhelm Mobergs tetralogi om en grupp människor från Ljuders socken i Småland som under mitten av 1800-talet utvandrade till Nordamerika. Den följs av Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet till Sverige. Boken gavs första gången ut 1949 och räknas idag som en riktig klassiker bland svenska litterära verk. Utvandrarserien är också Mobergs mest kända verk. Bland den utvandrande människoskaran som romanen skildrar är karaktärerna Karl-Oskar Nilsson och hans fru Kristina centrala.

Oberoende av varandra går både Karl-Oskar, vars gård drabbats av torka och missväxt, och hans bror Robert, som tröttnat på livet att vara dräng åt en elak bonde, i tankar om att fly från livet i Sverige för att starta ett nytt i USA. Kristina är till en början emot planerna men efter en tragisk olycka som drabbar deras förstfödda dotter Anna på grund av rådande hungersnöd ändrar hon sig. Romanen kretsar kring den svåra tiden före utvandringen och själva färden över Atlanten. Hur livet för karaktärerna fortskrider i det nya landet skildras i fortsättningsromanerna och Utvandrarna avslutas med en rad om att den är första delen av en planerad romantrilogi. Övriga viktiga karaktärer förutom Karl-Oskar och Kristina är bland andra Robert och hans vän Arvid, den före detta prostituerade Ulrika och hennes dotter Elin och Kristinas morbror, frikyrkopastorn Danjel.

Utvandrarsviten bygger på omfattande och djupgående historiska studier av Moberg. Han bosatte sig själv i USA och sökte sitt källmaterial bland svenskbygderna där. Den huvudsakliga källan är dagboksanteckningar skrivna av en svensk emigrant bosatt i Minnesota. Karaktärsskildringen i romanerna är inkännande och stilen är realistisk och detaljrik.

I början av 70-talet filmatiserades utvandrarserien i Utvandrarna (1971) och Invandrarna (1972) av Jan Troell och med Max von Sydow och Liv Ullmann i rollerna som Karl-Oskar och Kristina. Liv Ullman tilldelades för sin roll som Kristina 1973 Golden Globe Awards pris för bästa kvinnliga huvudroll och filmen vann priset som bästa utländska film.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *